Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC ĐỊNH

Địa chỉ: Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Phạm Văn Hòe